A- A A+

 Tietoa meistä

Järjestö yhdistää Euraasian ja maailman intellektuaalista nuorisoa. Järjestö antaa alueen nuorisolle mahdollisuuksia henkilökohtaiselle kasvulle. Järjestö edistää kulttuurien syvää integraatiota alueella, järjestämällä konferensseja, pyöreän pöydän keskustelutilaisuuksia, nuorten asiantuntijoiden tapaamisia. Nuorisolle ovat avoimia kansainväliset matka- ja vaihtomahdollisuudet.

Venäjänkieliset ihmiset asuvat ympäri maailmaa, he kommunikoivat keskenään, tapaavat toisiaan, jakavat vaikutelmia sekä haasteita ja ongelmien ratkaisun kokemuksia. Järjestö on saanut alkunsa sellaisen venäläiskielisten ja muukielisten nuorten verkostosta eri maista.

Yhteinen järjestö auttaa tehokkaammin löytämään ratkaisuja maissamme oleville yhteisille ongelmille ja nopeasti jakaa asiaan liittyviä kokemuksia. Keskeinen prosessi, jonka pohjalta järjestömme kehittyy on keskustelu — dialogi, joka haastaa saavuttaa kaikkien osapuolten yhteisen näkemyksen, toisin kuin kiista, jossa kummatkin osapuolet yrittävät kallistaa omaan mielipiteeseen. Meille yhteinen syvä vakaumus on, että keskustelu on demokratian perusta.

Tervetuloa mukaan! 

 Toimintamme päätavoitteet:

  • Yhdistää nuorisoa ja antaa mahdollisuuksia jakaa ajatuksia sekä luoda uusia, ajankohtaisia ja vaihtoehtoisia konsepteja Euroopan unionissa ja maailmassa oleville.
  • Tutkia sosiaalisia ongelmia ja edistää järjestön leviämisalueella ratkaisujen etenemistä julkisiin instituutioihin, kuten valtioon, kouluun ja perheeseen.
  • Luoda johtajahenkilöstölle olosuhteita, joissa se pystyy kouluttautumaan tai kouluttautumaan uudelleen hyödyntäen innovaatiomenetelmiä.

Ennen kaikkea uskomme, että tämä tehdään järjestön toimintaan osallistujien yhteisvoimin, systemaattisesti rakentaen tuloksia ja menestyksiä tavoitteiden saavuttamiseen.

 

 Toimintamme periaatteet:

 • Sananvapaus ja tiedon vapaajakelu
 • Demokratia ja itsehallinto
 • Ihmisyys ja solidaarisuus
 • Kunnia ja oikeus
 • Globaali näkemys
 • Rakentava keskustelu
 • Itsensä kehittäminen
 • Aloite ja henkilökohtainen vastuu

 Mediassa:

 Järjestömme maantieteellinen kartta: