A- A A+

Teisipäev, 21 August 2012 13:18 |

   Liikumisest               

Üle kogu maailma elavad vene keelt kõnelevad inimesed: nad suhtlevad omavahel, peavad kokkutulekuid, vahetavad kogemusi ja probleem lahendusi. 

Käesolev liikumine kasvas välja erinevate riikide venekeelsest suhtus ringist kuhu ei k kuulunud ainult noored inimesed.

Ühine organiseerimisvõimekus võimaldab meil ühiselt lahendada nende maade probleeme, leida uusi lahendeid ja vahetada arengukogemusi. Võtmeprotsessiks millel rajaneb meie liikumine on arenguarutelud – suhtlemisel mis kujundab ühisarvamuse, erinevalt vaidlustest , mille eesmärgiks on peale suruda enda arvamust. Arenguarutelu on meie arusaamise kohaselt – demokraatia alustala.

Võtmeprotsessiks millel rajaneb meie liikumine on arenguarutelud – suhtlemisel mis kujundab ühisarvamuse, erinevalt vaidlustest , mille eesmärgiks on peale suruda enda arvamust.

Arenguarutelu on meie arusaamise kohaselt – demokraatia alustala.

                                                         Liikmeks astumine!

   Meie liikumise põhieesmärgid:              

 • Ühendada noori, anda võimalus jagada oma ideid, luua uusi ideid ning luua alternatiivseid tuleviku kontseptsioone olemasolevatele Euroopa Liidus ja mujal maailmas toimivatele.
 • Sotsiaals ete probleemeide uurimine ning nende lahendite loomine ning rakendamine ühiskonna erinevatel tasanditel, nagu riik, kool ja pere ning regionaalne areng.
 • Luuakse vajalikud tingimused juhtivkaadri  täiendõppeks ja ümberõppeks ja vastava informatiivse materjalide loomine.

Ennekõike peame oluliseks liikumises osalevate jõudude tulemuslike eesmärkide ja edu saavutamist läbi planeeritud ja koordineeritud tegevuse.

   Meie tegevus põhimõtted:                                           

 • Sõnavabaduse ja informatsiooni leviku printsiip
 • Demokraatia ja isejuhtimise printsiip
 • Inimlikkuse ja solidaarsuse printsiip
 • Aususe ja õigluse printsiip
 • Globaalse nägemisvõime printsiip
 • Konstruktiivse dialoogi printsiip
 • Isearenguvõime printsiip
 • Isiklik initsiatiivi ja vastutuse printsiip

   Massi meedia Meist:                                                                     

 Kaardil liikumine: